Filmkartotek

Filmkartoteket rummer film til brug i undervisningen. Tap på en filmtitel for at starte filmen

Visse film er med en eller flere valgbare undertekster. Det fremgår af oversigten om undertekster kan vælges (DAN, ENG, DEU for dansk, engelsk og tysk)

Når undertekster er valgbare, kan de også slås fra (sættes til "Ingen")

For at skifte undertekst skal filmen først startes og dernæst skal den sættes på pause - så fremkommer en undertekst-menu.

Af menuen fremgår, hvilken undertekst, der er den aktive. Tap på en af de andre for at skifte undertekst eller vælge Ingen. Filmen starter da forfra.

Søgning efter film

Søg efter en film ved at indtaste søgeord i toppen. Du kan finde alle film, som hører til et bestemt fag ved at skrive faget navn, fx engelsk, kemi, filosofi osv